Xarxa comunitària de Cures de Roquetes

D’on neix aquest projecte

La Xarxa Comunitària de Cures a Roquetes és una prova pilot per gestionar les cures comunitàriament en un territori concret de Barcelona on hi ha diversos projectes d’habitatge cooperatiu, així com entitats veïnals organitzades amb molta tradició de suport mutu.

Els objectius d’aquest projecte són:

 • Identificar les necessitats de cures de les persones del barri
 • Analitzar quines d’aquestes cures es poden gestionar o proveir col·lectivament
 • Pensar les necessitats materials i físiques per a una gestió comunitària de les cures
 • Realitzar una proposta d’infraestructures toves (sense necessitats espacials) i dures (espacials) per a la gestió comunitària de les cures

La Cooperativa Col·lectiu Punt 6 desenvolupa i coordina aquest projecte amb la col·laboració d’entitats, col·lectius i persones del barri:

 • Punt 6 - logo

Coordina

Col·labora

Amb el suport de

Com funciona?

Aquesta xarxa vol vincular diferents persones i iniciatives comunitàries existents a Roquetes que tinguin com a objectiu millorar la vida quotidiana i l’autonomia de totes les persones des d’una perspectiva feminista.

A través de la recerca realitzada i el coneixement compartit de moltes persones i entitats, s’han identificat diferents necessitats de cures que poden formar part d’aquesta xarxa.

Aquestes necessitats i iniciatives existents es classifiquen segons tres eixos de cures principals:

Eixos

Cures cap a altres persones

Totes aquelles activitats que donin suport a les tasques reproductives, l’atenció a les dependències d’alta intensitat i desigualtats socials, així com altres activitats socials que donin suport o serveis a les persones per contribuir amb la seva salut i benestar de manera integral.

Cures de l’entorn i el territori

En aquest eix s’inclouen iniciatives vinculades a la producció d’aliments i altres productes agroecològics i de producció local que abasteixin les necessitats de la vida quotidiana del municipi (producció-distribució-consum). En aquest context entenem l’agroecologia en les seves dimensions ecològica-productiva així com socio-eonòmica, política i cultural. És a dir, tal com expressa l’acadèmic Eduardo Sevilla Guzmán, l’agroecologia és la: “Gestió ecològica dels recursos naturals a través de formes d’acció social col·lectiva que presenten alternatives a l’actual model de gestió industrial dels recursos naturals…”

Cures pròpies

Totes aquelles activitats que realitzem per al nostre propi sosteniment físic i emocional.

Infraestructura de la xarxa

Per crear la infraestructura necessària per començar la xarxa, s’han seguit els següents passos:

1.   Diagnòstic participat amb la comunitat

S’ha realitzat un diagnòstic al barri per visibilitzar com s’organitzen les cures al barri des de diferents entitats i col·lectius:

 • Sessió de treball amb col·lectius (anàlisi i propostes)
 • Entrevistes a persones clau
 • Document resum

2.   Creació d’un espai virtual de la xarxa

S’ha creat aquest espai virtual de trobada per visibilitzar i donar a conèixer com s’organitzen actualment les cures al barri. A més a més, aquest espai és un espai de sensibilització de la necessitat de col·lectivitzar les cures.

3.   Iniciar amb pla d’acció de la xarxa

Les persones i les diferents iniciatives que formen part de la xarxa han de construir l’estructura necessària per poder garantir que la xarxa funcioni definint els següents elements:

 • Qui forma part de la xarxa?
 • Com s’organitza internament la xarxa? I com prenem les decisions?
 • Quins són les necessitats que cobrim? Quin espai, gestió o temps necessitem?
 • Com ens vinculem les persones, les iniciatives i els espais?

4.   Posar en marxa una experiència de cura comunitària

El següent pas després de crear una estructura suport on quedin clares les formes de participació. Es pot posar en marxa una experiència de cura comunitària vinculant diferents iniciatives existents o bé creada de nou amb un espai i unes persones que ho gestionen.

Mapa d’iniciatives

Vols participar

La Xarxa Comunitària de Cures a Roquetes està en construcció. Vine i participa!

Qualsevol persona o iniciativa que estigui interessada en el projecte, es pot posar en contacte info@punt6.org