Xarxa Comunitària
de Cures

Què és una Xarxa comunitària de cures?

Una Xarxa Comunitària de Cures és un projecte format per persones i iniciatives existents que s’organitzen per compartir espais, gestió i temps de cures pròpies, cap a les altres persones i cap a l’entorn creant una organització social de suport mutu en un territori pròxim.

Aquesta xarxa té com a objectiu principal millorar la vida quotidiana i l’autonomia de les persones des d’una perspectiva ecofeminista. Cada grup de persones defineix com viure d’una forma més col·lectiva i com es corresponsabilitza de les seves necessitats i del seu territori. Sense les persones no és possible desenvolupar aquesta xarxa!

Xarxes